Ekonomifakta

Stibor

Stockholm Interbank Offered Rate, är ett genomsnitt av de räntor till vilka de svenska affärsbankerna lånar av varandra.

Senast uppdaterad: 2008-10-16