Ekonomifakta

Statsskuldsväxel

Ett löpande skuldebrev som RiksgäldenRiksgälden: ger ut. Löptiden är normalt upp till ett år.

Senast uppdaterad: 2007-04-04