Ekonomifakta

Statsskuld

Summan av statens upplåning i olika former, till exempel obligationslån, statsskuldväxlar, premiepremie:- och sparobligationer. Statsskulden är vad staten lånar upp för att täcka underskott i statsbudgeten. Det finns två mått på statsskulden, okonsoliderad och konsoliderad. Skillnaden är att i den okonsoliderade skulden så ingår statliga myndigheters innehav av statspapperstatspapper:. RiksgäldenRiksgälden: använder sig av just detta mått och det är också den okonsoliderade skulden som ligger till grund för statsskuldsräntorna. Däremot använder sig regeringen oftare av den konsoliderade skulden och den är kanske också lämpligare att använda vid internationella jämförelser. Se även utlandsskuldutlandsskuld:. För jämförelser av länders skulder har EUEU: definierat ett mått på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuldbruttoskuld:, se Maastricht-skulden.

Senast uppdaterad: 2009-11-05