Ekonomifakta

Statspapper

Beteckning på värdepapper som RiksgäldenRiksgälden: ger ut för statens räkning. StatspapperStatspapper: kan både vara statsobligationer och statsskuldväxlar.

Senast uppdaterad: 2009-10-20