Ekonomifakta

Statsobligation

Samlingsbegrepp för de obligationerobligationer: som RiksgäldenRiksgälden: ger ut. Begreppet innefattar både reala och nominella obligationerobligationer:.

Senast uppdaterad: 2007-04-04