Ekonomifakta

Statslåneräntan

"StatslåneräntanStatslåneräntan: består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptidlöptid: på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan." - RiksgäldenRiksgälden:

Senast uppdaterad: 2015-03-11