Ekonomifakta

Statsbudgetens totala utgifter

En post i statsbudgeten som består av summan av utgifter inom statsbudgetens samtliga utgiftsområden, Riksgäldens nettoutlåning och en kassamässig korrigering.

Senast uppdaterad: 2011-08-16