Ekonomifakta

Stagflation

Ett konjunkturläge i ekonomin som kännetecknas av låg tillväxttillväxt:, hög arbetslöshetarbetslöshet: och hög inflationinflation:.

Senast uppdaterad: 2022-09-09