Ekonomifakta

Soliditet

Ett finansiellt begrepp som anger hur mycket eget kapitalkapital: som ett företagföretag: har att finansiera sin verksamhet med. Det brukar anges i procentform som eget kapitalkapital: relativt totalt kapitalkapital:.

Senast uppdaterad: 2009-10-14