Ekonomifakta

Socialism

En ideologi som ursprungligen förespråkade planekonomiplanekonomi:, gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett avskaffande av marknadsekonomin.

Senast uppdaterad: 2008-10-14