Ekonomifakta

Socialisering

Överföring av egendom från privat till offentligt eller statligt ägande. Kan även innebära att staten tar kontroll över egendomen utan att bli ägare.

Senast uppdaterad: 2007-02-21