Ekonomifakta

Socialbidrag

Kallas numera för Ekonomiskt biståndEkonomiskt bistånd:. Är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem.

Senast uppdaterad: 2011-03-28