Ekonomifakta

Skift

Arbetspass där två eller flera arbetslag avlöser varandra i arbetet enligt en viss bestämd ordning. Vanliga skiftformer: Dagskift, kvällsskift, 2-skiftskift:, intermittent och kontinuerligt 3-skiftskift: samt nattskift.

Senast uppdaterad: 2007-09-13