Ekonomifakta

Skattekraft

Skattekraften är genomsnittet av alla invånares beskattningsbara förvärvsinkomst, uttryckt i kronor per invånare.

Senast uppdaterad: 2018-10-25