Ekonomifakta

Skatt på varor och tjänster

Dessa kallas ofta för indirekta skatterindirekta skatter: och omfattar sådana skatter som tas ut på produktion, konsumtion och försäljning av varorvaror: och tjänstertjänster:. Hit räknas mervärdesskatten, momsmoms:, och ett antal skatter som tas ut på specifika varorvaror: och tjänstertjänster:, så kallade punktskatter.

Senast uppdaterad: 2009-10-14