Ekonomifakta

SI-enhet

Ett system av fysiska måttenheter, där de grundläggande storheterna är längd, tid, massa, elektrisk ström, temperatur, ljusstyrka och ämnesmängd. Motsvarande måttenheter är meter, sekund, kilogram, ampere, kelvin, candela och mol. Måtten är internationella standardenheter och förkortas SI-enhetSI-enhet:.

Senast uppdaterad: 2023-07-03