Ekonomifakta

Säsongsrensad

En säsongsrensadsäsongsrensad: serie används när man jämför en period med den förra, till exempel när statistik för månaden juni jämförs med maj, för statistikserier som innehåller kraftiga säsongsvariationer. Ett exempel på detta är statistik för arbetslöshetarbetslöshet:. Under försommaren tenderar arbetslösheten att öka till följd av att studerande ungdomar söker sommarjobb. När den ordinarie arbetskraften tar sommarsemester så räknas de dock fortfarande som sysselsatta. Samtidigt räknas deras sommarvikarier också som sysselsatta. Detta gör att under semestertider tenderar antalet sysselsatta att öka. När studierna börjar igen så sjunker sysselsättningen. Dessa säsongsvariationer gör att månadsvärden ofta är svårtolkade. För att kunna bedöma den faktiska utvecklingen behöver sådana serier säsongsrensas. När man säsongsrensar så beräknar man snarare trenden än exakta värden.

Senast uppdaterad: 2010-12-29