Ekonomifakta

Sänkor

Naturliga upptag av koldioxidkoldioxid: som länder får tillgodoräkna sig som utsläppsminskningar inom Kyotoprotokollet. Exempel kan vara skogar och olika former av markanvändning.

Senast uppdaterad: 2009-12-15