Ekonomifakta

Saldo

SaldoSaldo: är skillnaden eller nettot mellan tillgångar och skulder på ett konto, och kan därmed vara positivt eller negativt.

Senast uppdaterad: 2009-10-12