Ekonomifakta

Rotationsenergi

RotationsenergiRotationsenergi: är den lagrade rörelseenergin i de roterande massorna i ett elektriskt system. De roterande massorna består framför allt av generatorer hos exempelvis kärnkraftkärnkraft: och vattenkraft.

Senast uppdaterad: 2023-08-02