Ekonomifakta

ROT-avdrag

Det skatteavdrag man får göra för kostnader för hantverkstjänster i hemmet, såsom Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad. RUT och ROT- avdragen grundar sig på 50 % av arbetskostnaden och får tillsammans maximalt uppgå till 50 000 per person och år. ROT-avdraget har tidigare funnits under perioderna 1993-1994, 1996-1999 och 2004-2005, under dessa perioder var dock skattereduktionen 30 procent. Det nuvarande ROT-avdraget infördes i december 2008. HusarbeteHusarbete: används som sammanfattande begrepp för ROT- och RUT-arbeten.

Senast uppdaterad: 2013-10-30