Ekonomifakta

Reporäntan

ReporäntanReporäntan: som numera kallas Riksbankens styrräntastyrränta:, det vill säga den räntaränta: bankerna får betala när de lånar pengarpengar: i RiksbankenRiksbanken: via Riksbankens repotransaktioner.

Senast uppdaterad: 2022-09-27