Ekonomifakta

Referensränta

En räntaränta: som fastställs halvårsvis av RiksbankenRiksbanken: och som motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procent.

Senast uppdaterad: 2009-05-11