Ekonomifakta

Referensår

Referensåret, eller basåret, är det år vars värden, till exempel priser, används när statistik över tid ska presenteras i fasta eller reala värden, det vill säga med hänsyn tagen till inflationen. I en serie med indexnummer är referensåret det år som får värdet 100.

Senast uppdaterad: 2009-12-22