Ekonomifakta

Realränta

En räntaränta: justerad för inflationens påverkan. En placering till fast realräntarealränta: ger ett förutbestämt belopp plus ett belopp som motsvarar den sammanlagda inflationen under spartiden.

Senast uppdaterad: 2009-10-12