Ekonomifakta

Reallön

LönLön: justerad för inflationen. Används ofta i samband med beskrivning av löneutvecklinglöneutveckling: för grupper av anställda. Kan uttryckas både som reallönreallön: före skatt och reallönreallön: efter skatt.

Senast uppdaterad: 2007-08-16