Ekonomifakta

Realkapital

En produktionsfaktor, det vill säga ett medel i produktionen. Består av t.ex. maskiner, vägar, transportmedel, etc.

Senast uppdaterad: 2009-10-12