Ekonomifakta

Ränta

Priset på pengarpengar:, vanligen uttryckt i procent av totalbeloppet. RäntaRänta: kan i praktiken t.ex. vara den avkastningavkastning: man får på insatta pengarpengar: eller det pris man betalar för att låna pengarpengar:. Räntan kan vara fast eller rörlig.

Senast uppdaterad: 2009-10-12