Ekonomifakta

Produktionsfaktorer

Medel, eller resurser, som behövs som insats för att producera varorvaror: och tjänstertjänster:. Ofta nämns produktionsfaktorerna arbetskraftarbetskraft:, naturtillgångar och kapitalkapital:. Ibland särskiljer man även humankapitalhumankapital: (kunskap). Det finns ytterligare distinktioner som den mellan realkapitalrealkapital: (maskiner, byggnader etc.) och finansiellt kapitalkapital:.

Senast uppdaterad: 2019-04-30