Ekonomifakta

Prisstabilitet

Detsamma som fast penningvärde. Riksbankens uppdrag är att värna om prisstabilitetprisstabilitet:. Enligt Riksbankens definition innebär prisstabilitetprisstabilitet: att inflationen, mätt med konsumentprisindex, begränsas till 2 procent ±1 procentenhet.

Senast uppdaterad: 2010-03-29