Ekonomifakta

Priselasticitet

Visar hur efterfråganefterfrågan: påverkas genom förändringar av priset. Elasticiteten är oftast negativ, det vill säga om priset stiger minskar efterfråganefterfrågan:. EfterfråganEfterfrågan: på olika typer av varorvaror: är olika känsliga för prisförändringar. Mjölk är en sådan vara som kan anses ha en relativt låg priskänslighet. Även om priset ökar på mjölk påverkas inte efterfråganefterfrågan: så mycket. En vara med högre priskänslighet kan antas vara till exempel tågresor. Om priset ökar för tågresor så kan man tänka sig att efterfråganefterfrågan: på dessa minskar till förmån för andra resesätt, exempelvis buss.

Senast uppdaterad: 2019-04-30