Ekonomifakta

Prestationslön

LönLön: som bestäms genom en grupps eller en enskild individs prestation.

Senast uppdaterad: 2006-12-18