Ekonomifakta

Pensionsgrundande inkomster

Till pensionsgrundande inkomsterpensionsgrundande inkomster: räknas förutom lönlön: ersättning från social- och arbetslöshetsförsäkringar.

Senast uppdaterad: 2009-09-10