Ekonomifakta

Penningmängd

Den mängd pengarpengar: som finns tillgängliga vid en viss tidpunkt. I Sverige innefattas penningmängden av sedlar och mynt, men också av checkkonton, bankinlåning till hushållen och företagföretag: samt allmänhetens innehav av bankcertifikat.

Senast uppdaterad: 2007-09-13