Ekonomifakta

Partihandel

PartihandelPartihandel: är handel med stora volymer av varorvaror: mellan företagföretag:. PartihandelPartihandel: kan även kallas grosshandel eller grossistverksamhet. FöretagFöretag: som är involverade i partihandelpartihandel: kallas grossister.

Senast uppdaterad: 2011-02-21