Ekonomifakta

Parter

Med begreppet parterparter: brukar man ofta syfta på arbetsmarknadens parterparter:. Parterna på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: är arbetsgivarnas organisationer, branschförbunden, samt arbetstagarnas organisationer, fackförbunden. Dessa parterparter: sköter bland annat förhandlingarna i avtalsrörelsen.

Senast uppdaterad: 2011-02-21