Ekonomifakta

Ozon

En växthusgas och luftförorening som bildas genom kemiska reaktioner med andra ämnen i atmosfären. Mänsklig aktivitet bidrar indirekt till ozonbildning via utsläpp av luftföroreningar. OzonOzon: i stratosfären skyddar mot farlig UV-strålning.

Senast uppdaterad: 2024-01-02