Ekonomifakta

Outsourcing

Innebär att olika slags verksamheter läggs ut på en eller flera utomstående parterparter:. Exempelvis kan ett företagföretag:, istället för att producera alla komponenter till en slutprodukt, lägga ut en viss del av produktionen på underleverantörer, så kallad outsourcingoutsourcing:. Se också InsourcingInsourcing:.

Senast uppdaterad: 2006-09-12