Ekonomifakta

Öppna marknadsoperationer

Sveriges riksbank (eller någon annan centralbankcentralbank:) gör öppna marknadsoperationeröppna marknadsoperationer: och med detta menas att riksbankenriksbanken: köper och säljer värdepapper i syfte att påverka det allmänna ränteläget.

Senast uppdaterad: 2009-09-10