Ekonomifakta

Omsättning

Värdet på ett företags totala försäljning under en tidsperiod.

Senast uppdaterad: 2008-10-30