Ekonomifakta

Oktroj

Ett speciellt tillstånd av regeringen för att bedriva viss verksamhet. I Sverige är det endast bankverksamhet som kräver oktrojoktroj:, så kallat bankoktroj. Med bankoktroj följer att det beviljade företaget kan bedriva bank- eller fondbörsverksamhet. Verksamheten underställs också gällande lagstiftning och löpande tillsyn av Finansinspektionen. Bankoktroj ger också en statlig insättningsgaranti, vilket innebär att staten, upp till en viss nivå, ersätter insatta pengarpengar: om banken skulle bli bankrutt.

Senast uppdaterad: 2006-09-12