Ekonomifakta

Offshoring

FöretagFöretag: köper tjänstertjänster:, eller insatsvaror, från företagföretag: i andra länder istället för produktion i egen regi. Se också outsourcingoutsourcing:.

Senast uppdaterad: 2007-03-01