Ekonomifakta

Offentlig upphandling

När offentliga institutioner ska göra större inköp måste de ta in anbud från olika konkurrerande företagföretag:. Om upphandlingen överstiger ett visst belopp måste information om upphandlingen spridas till alla medlemsländer i EUEU:.

Senast uppdaterad: 2015-10-07