Ekonomifakta

Offentlig sektor

Den del av ekonomin som finansieras av skattemedel och styrs av politiska beslut. Offentliga sektorn omfattar staten, kommunerna, landstingen och socialförsäkringssektorn och producerar tjänstertjänster: som barnomsorg, sjukvård, utbildningutbildning:, försvar. Även transfereringar från staten till hushållen och företagföretag: ingår i den offentliga sektorn, till exempel pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning och räntor på statsskulden.

Senast uppdaterad: 2009-09-10