Ekonomifakta

Obligationer

Långfristiga skuldförbindelser, vanligen utfärdad av stat, kommun eller större företagföretag:.

Senast uppdaterad: 2022-01-31