Ekonomifakta

Nyemission

När ett aktiebolagaktiebolag: ger ut fler aktier för att få in nytt kapitalkapital: i bolaget. Det betyder också att varje akties värde sjunker.

Senast uppdaterad: 2009-10-12