Ekonomifakta

Nominell ränta

En placering till nominellnominell: fast räntaränta: ger vid löptidens slut ett förutbestämt belopp i kronor.

Senast uppdaterad: 2009-09-10