Ekonomifakta

Nominell lön

LönLön: utan hänsyn till förändring i inflationinflation:. Används i samband med beskrivning av löneutvecklinglöneutveckling: för grupper av anställda.

Senast uppdaterad: 2009-09-10