Ekonomifakta

NGOs

Non-governmental organizations. Samlingsnamn för frivilliga icke-statliga organisationer.

Senast uppdaterad: 2009-10-12