Ekonomifakta

Nationalräkenskaper

En statistisk redovisning i kontoform, med inkomster och utgifter, av Sveriges ekonomi uppdelat på olika institutionella sektorer. Nationalräkenskaperna övergick under 2014 till det europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 2010, som är ett moderniserat EUEU:-anpassat nationalräkenskapssystem. Genom den internationella standarden gör man det möjligt att jämföra olika länder på ett rättvisande sätt.

Senast uppdaterad: 2015-10-07